Create your CV - It only takes a few seconds

Thực Phẩm Hữu Nghị Chi Nhánh Miền Bắc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Nhân Viên QC Ngành Thực Phẩm (Làm Việc Tại Yên Phong)

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Tốt nghiệp cao đẳng Hoá thực phẩm hoặc các ngành có liên quan đến chế biến thực phẩm.

Nhân Viên Kho (Thời vụ 03 tháng) new

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Mới tốt nghiệp / Thực tập.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.

Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy new

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Thời Vụ 06 Tháng (CS)

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất Thời Vụ 3 Tháng

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Thư Ký Chủ Tịch Kiêm Hành Chính lễ tân

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Mới tốt nghiệp / Thực tập.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.