Create your CV - It only takes a few seconds

Thực Phẩm Hữu Nghị Chi Nhánh Miền Bắc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Số Liệu (Data - Thời vụ 4 tháng)

Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị tại M...
Bắc Ninh
9.000.000 VNĐ một tháng
  • Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
  • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
  • Mô tả chi tiết công việc.

Trưởng Nhóm Xuất Nhập Hàng (Thời Vụ 4 Tháng)

Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị tại M...
Bắc Ninh
10.000.000 VNĐ một tháng
  • Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
  • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
  • Mô tả chi tiết công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email