Create your CV - It only takes a few seconds

Thực Phẩm Hữu Nghị Chi Nhánh Miền Bắc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Trưởng Nhóm HSE new

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
10.000.000 VNĐ một năm
  • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
  • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
  • Mô tả chi tiết công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email