Thực Phẩm Gia Đình Anco jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 9 jobs
Thực Phẩm Gia Đình Anco
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Quản lý, kiểm soát toàn bộ doanh thu, các chi phí hoạt động trong cửa hàng.
 • Sắp xếp lịch làm việc và chấm công cho nhân viên.
Thực Phẩm Gia Đình Anco
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện chỉ tiêu về doanh số bán hàng và sử dụng hiệu quả ngân sách được giao.
 • Duy trì và phát triển hệ thống các kênh siêu thị theo khu vực.
Thực Phẩm Gia Đình Anco
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đã có kinh nghiệm thiết kế bao bì, hình ảnh sản phẩm, nhãn hàng về tiêu dùng nhanh/ thực phẩm từ 2 năm trở lên.
 • Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24.
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIA ĐÌNH ANCO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trợ Lý Nhãn Hàng trong ngành…
Thực Phẩm Gia Đình ANCO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia bảo hiểm 24/24.
 • Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
 • Sắp xếp công việc khoa học, giảm quỹ thời gian cho TGĐ trong những công việc thường vụ…
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIA ĐÌNH ANCO
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIA ĐÌNH ANCO đang cần tuyển nhân sự.
 • 20 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Giám Đốc Khối Sản Xuất trong ngành Cấp quản lý điều…
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIA ĐÌNH ANCO
Thành phố Hồ Chí Minh
13.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 20 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Digital Marketing…
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIA ĐÌNH ANCO
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 14 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trade Marketing trong ngành Tiếp…
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIA ĐÌNH ANCO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 8 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực Miền…
» Create your CV - It only takes a few seconds