Create your CV - It only takes a few seconds

Thực Phẩm Gia Đình Anco jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên QA Quy Trình new

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco
Long An
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco.
  • Kiến thức về công nghệ thực phẩm.
  • Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm.
  • Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 cho nhân viên.

Sale Data Kênh GT new

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco.
  • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Sale Data, Sale Admin trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.