Thợ Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
DOJI
Đồng Tháp
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Sửa chữa và tân trang các sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu, đảm bảo uy tín và thương hiệu của Tập…
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Sửa chữa và tân trang các sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu, đảm bảo uy tín và thương hiệu của Tập đoàn;
DOJI
Quảng Ninh
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Sửa chữa và tân trang các sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu, đảm bảo uy tín và thương hiệu của Tập đoàn;
DOJI
Quảng Bình
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • Cán bộ công nhân viên nhà máy.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Sửa chữa và tân trang các sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu, đảm bảo uy tín…
DOJI
Bắc Ninh +1 location
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Sửa chữa và tân trang các sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu, đảm bảo uy tín và thương hiệu của Tập đoàn;
DOJI
Đồng Tháp
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Sửa chữa và tân trang các sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu, đảm bảo uy tín và thương hiệu của Tập đoàn;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Hàn Lazer, hàn lò điện;
 • Học viên được hướng dẫn và đào tạo để trở thành thợ kim hoàn;
 • Sau khi tốt nghiệp học viên sẽ trở thành thợ chính thức của Tập đoàn (thu…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Hàn Lazer, hàn lò điện;
 • Học viên được hướng dẫn và đào tạo để trở thành thợ kim hoàn;
 • Sau khi tốt nghiệp học viên sẽ trở thành thợ chính thức của Tập đoàn (thu…
DOJI
Tam Kỳ
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Sửa chữa và tân trang các sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu, đảm bảo uy tín và thương hiệu của Tập đoàn;
DOJI
Hải Dương +2 locations
Easily apply
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Sửa chữa và tân trang các sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu, đảm bảo uy tín và thương hiệu của Tập đoàn;