Create your CV - It only takes a few seconds

Thế Giới Di Động jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,326 jobs

Telesale Dịch Vụ GTGT Mạng Di Động Viettel Tại Thành Phố Thá... new

 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Nhân Viên Bảo Vệ Thế Giới Di Động - Việc làm tiêu biểu

CP Đầu Tư Thế Giới Di Động
Thái Nguyên
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp đón khách hàng tới tham quan mua sắm lt;br / gt;- Bảo vệ an ninh bãi xe siêu thị lt;br / gt;- Dẫn-dắt xe cho Khách Hàng lt;br / gt;Ca làm việc chủ yếu:

[Thái Nguyên] Chuyên Viên TELESALE Mạng Di Động Viettel - Th... new

 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

[Thái Nguyên] Nhân Viên TELESALE Dịch Vụ Di Động VIETTEL - T... new

7.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

[Thái Nguyên] Nhân Viên Telesale Viettel Thái Nguyên new

7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

(Thái Nguyên) Chuyên Viên Telesale Qua Điện Thoại new

7.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

[Thái Nguyên] Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại new

7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

[Thái Nguyên] Nhân Viên Telesale

7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

[Thái Nguyên] Nhân Viên Telesale Viettel - Thành phố Thái Ng... new

7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Thái Nguyên - Chuyên Viên Telesale Viettel Làm Việc Tại Văn... new

7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

[Thái Nguyên] Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Mạng Di Động... new

5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

[Thái Nguyên] Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viettel - Tân Thị... new

7.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

[Thái Nguyên] Nhân Viên Telesale ( Kinh Doanh Dịch Vụ Viette... new

7.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

[Thái Nguyên] Nhân Viên Bán Dịch Vụ Viettel Qua Tổng Đài new

5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

[Thái Nguyên] Chuyên Viên Telesale Tổng Đài Viettel new

7.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.
 • Có kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Get new jobs for this search by email