Create your CV - It only takes a few seconds

Thắng Lợi Group jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm thi công tại công trường, giám sát thi công là lợi thế.
 • 51 Kinh Dương Vương, Phường 12 , Quận 6 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Có chứng chỉ thiết kế.

QS Director new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 51 Kinh Dương Vương, Phường 12 , Quận 6 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 1,500 USD - 2,500 USD MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Chuyên Viên Thiết Kế 2D new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
16.000.000 VNĐ một tháng
 • Truyền thông thương hiệu THẮNG LỢI GROUP (30%).
 • Xây dựng và quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu Thắng Lợị Group:
 • 16,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH.

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DỰ ÁN new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 51 Kinh Dương Vương, Phường 12 , Quận 6 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DỰ ÁN.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Giám Đốc Phát Triển Đại Lý new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư nội bộ với tỷ suất lợi nhuận từ 40% - 60%/năm.
 • Hỗ trợ/phổ biến/cung cấp thông tin dự án, chính sách cho đối tác Đại lý/ Liên…

TRƯỞNG BỘ PHẬN TRADE MARKETING new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu Marketing tổng thể, khách hàng, thị trường BĐS là lợi thế.
 • 51 Kinh Dương Vương, Phường 12 , Quận 6 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 1,000 USD - 1,500 USD MONTH.

Chuyên Viên Thẩm Định GIá (Đầu Tư) new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 51 Kinh Dương Vương, Phường 12 , Quận 6 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Chuyên Viên Thẩm Định GIá (Đầu Tư).
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Chuyên Viên Pháp Lý new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 51 Kinh Dương Vương , Quận 6 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng,…

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ.
 • 51 Kinh Dương Vương, Phường 12 , Quận 6 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 1,000 USD - 2,000 USD MONTH.

Digital Marketing Manager new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư nội bộ với tỷ suất lợi nhuận từ 40% - 60%/năm.
 • 51 Kinh Dương Vương, Phường 12 , Quận 6 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chuyên Viên Thẩm Định Đầu Tư Bất Động Sản new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 51 Kinh Dương Vương, Phường 12 , Quận 6 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 500 USD - 1,000 USD MONTH.
 • Chuyên Viên Thẩm Định Đầu Tư Bất Động Sản.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Giám Đốc Đầu Tư Bất Động Sản new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 51 Kinh Dương Vương, Phường 12 , Quận 6 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 2,500 USD - 4,000 USD MONTH.
 • Giám Đốc Đầu Tư Bất Động Sản.
 • Nhận email việc làm tương tự.

GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ DỰ ÁN new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 51 Kinh Dương Vương, Phường 12 , Quận 6 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 2,000 USD - 3,500 USD MONTH.
 • GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ DỰ ÁN.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 51 Kinh Dương Vương, Phường 12 , Quận 6 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 1,500 USD - 2,500 USD MONTH.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản ( Cam Kết Lương Cứng Từ 8... new

THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • QUYỀN LỢI KHI GIA NHẬP THẮNG LỢI GROUP:
 • Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm do THẮNG LỢI GROUP phân phối và các công việc liên quan để chốt giao dịch thành…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email