Thắng Lợi Group jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thắng Lợi Group (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 23 jobs
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo các hồ sơ, hợp đồng, quy chế và rà soát, thẩm định tính chính xác về pháp lý của các văn bản, vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán, ký…
THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Các chính sách, chế độ phúc lợi theo Thoả ước lao động trên cả tuyệt vời.
 • Công tác tuyển dụng (80%):
 • Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu.
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp xây dựng ngân sách cho các dự án đảm bảo tính khả thi và hợp lý của các dự án đầu tư.
 • Kiểm tra tính đúng đắn của đơn giá.
 • Thương lượng và đàm phán.
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giai đoạn thực hiện dự án.
 • Lập đề cương giám sát.
 • Lập quy trình quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ và An toàn lao động vệ sinh môi trường.
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cho các công ty trong Group.
 • Tổ chức bộ máy kế toán của Group cụ thể về :
 • Theo quy định quản lý nhân sự của từng công ty và của Group.
 • Sẵn sàng đi công tác.
THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động VN , đầy đủ chế độ phúc lợi, du lịch, thưởng hiệu quả năng lực, lương tháng 13, 14.
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ.
 • Kiểm toán việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tài chính của công ty…
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Do nhu cầu phát triển KInh doanh chúng tôi cần tuyển mới 4 Chuyên viên DVKH với MTCV như sau:
 • Thực hiện công tác quản lý sản phẩm với chỉ tiêu quản lý 800 sản…
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, lập kế hoạch tuyển dụng.
 • Hỗ trợ xây dựng, lập ngân sách và kiểm soát ngân sách tuyển dụng theo năm.
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý team từ 4 – 9 nhân viên kinh doanh.
 • Trực tiếp bán hàng và hỗ trợ nhân viên dưới quyền bán hàng.
 • Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức bán hàng , sự…