Thắng Lợi Group jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi, thực hiện chính sách phúc lợi, doanh số chỉ tiêu và tính thưởng.
 • Phụ trách tuyển dụng (70%).
 • Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng (ha…
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo các hồ sơ, hợp đồng, quy chế và rà soát, thẩm định tính chính xác về pháp lý của các văn bản, vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán, ký…
THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động VN , đầy đủ chế độ phúc lợi, du lịch, thưởng hiệu quả năng lực, lương tháng 13, 14.
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ.
 • Kiểm toán việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tài chính của công ty…
THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Các chính sách, chế độ phúc lợi theo Thoả ước lao động trên cả tuyệt vời.
 • Công tác tuyển dụng (80%):
 • Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu.
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm triển khai xuyên suốt dự án phần mềm của Công ty đúng tiến độ, chất lượng.
 • Xây dựng kế hoạch, thực hiện, giám sát tiến độ và chất lượng hàng…
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giai đoạn thực hiện dự án:
 • Lập đề cương nhiệm vụ thiết kế cho từng dự án triển khai.
 • (mỗi dự án thực hiện 1 lần).
 • (mỗi dự án thực hiện 1 lần).
» Create your CV - It only takes a few seconds