Thắng Lợi Group jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hỗ trợ/ phổ biến/ cung cấp thông tin dự án, chính sách cho đối tác Đại lý/ Liên kết thực hiện các hoạt động bán hàng, giao dịch sản phẩm, thông tin sản phẩm,…
APEC GROUP
Việt Nam
  • Đường DT716, xã Hòa Thắng – Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
  • Đường DT716, xã Hòa Thắng – Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
  • Cách thức nộp hồ sơ.
» Create your CV - It only takes a few seconds