Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Thương Mại Mz Việt Nam jobs

Page 1 of 1 jobs
THƯƠNG MẠI MZ VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
  • Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, thương lượng và đàm phán.
  • Khi doanh nghiệp có giao dịch kinh tế như mua hàng ...
  • Kê khai, kế toán thuế.
  • Lập báo cáo tài chính.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?