Create your CV - It only takes a few seconds

Thương Mại ACS Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

TELESALES

Thương mại ACS Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
  • Gọi đến khách hàng đã mua hàng của công ty để thông tin các chương trình khuyến mãi trong tháng, chốt đơn hàng mới cho khách hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email