Create your CV - It only takes a few seconds

Thép Qsb jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Kỹ Sư Dự Án Nhà Thép Tiền Chế new

Công ty TNHH Thép QSB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo trong việc triển khai shopdrawing về bê tông cốt thép;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm > 1 năm ở vị trí tương đương ngành nhà thép tiền chế.

Kỹ Sư Dự Án Nhà Thép Tiền Chế

THÉP QSB
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo trong việc triển khai shopdrawing về bê tông cốt thép;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm > 1 năm ở vị trí tương đương ngành nhà thép tiền chế.

Kỹ Sư Giám Sát Dự Án new

Công ty TNHH Thép QSB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành thi công dự án.
 • Làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan ở công trường.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):

Kỹ Sư Giám Sát Dự Án new

THÉP QSB
Long An
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành thi công dự án.
 • Làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan ở công trường.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án new

Công ty TNHH Thép QSB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hoàn thành chỉ tiêu doanh số năm của Công ty.
 • Theo dõi, báo cáo và lập kế hoạch cho phòng, có trách nhiệm làm việc trực tiếp với BGĐ.

Kỹ Sư Kinh Doanh Dự Án Xây Dựng new

THÉP QSB
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm, làm việc với khách hàng.
 • Chuyển thông tin triển khai dự án (các yêu cầu từ chủ đầu tư, bản vẽ thiết kế, hồ…

Kỹ Sư Kinh Doanh Dự Án Xây Dựng new

Công ty TNHH Thép QSB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm, làm việc với khách hàng.
 • Chuyển thông tin triển khai dự án (các yêu cầu từ chủ đầu tư, bản vẽ thiết kế, hồ…

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án new

THÉP QSB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hoàn thành chỉ tiêu doanh số năm của Công ty.
 • Theo dõi, báo cáo và lập kế hoạch cho phòng, có trách nhiệm làm việc trực tiếp với BGĐ.
 • Toàn thời gian cố định.
» Create your CV - It only takes a few seconds