Create your CV - It only takes a few seconds

Thép Qsb jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Kỹ Sư Giám Sát Dự Án

THÉP QSB
Long An
10.000.000 VNĐ một tháng
  • Lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành thi công dự án.
  • Làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan ở công trường.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
» Create your CV - It only takes a few seconds