Create your CV - It only takes a few seconds

Tg Vina Arks Nhân Viên Kế Toán jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ new

TG VINA ARKS
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
  • Loại công việc Kế toán.
  • Tốt hiệp hội cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán.
  • Lập báo cáo và thanh toán FCT.
  • Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Nhật tốt.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email