Create your CV - It only takes a few seconds

Tg Vina Arks Nhân Viên Kế Toán jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 114 jobs

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TG VINA ARKS
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Kế toán.
 • Hổ trợ Kế toán trưởng.
 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán.
 • Ưu tiên sinh viên mới ra trường.
 • Lập hoá đơn, lưu trữ hoá đơn, hợp đồng.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (AR/AP)

TG VINA ARKS
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Loại công việc Kế toán.
 • Từ 3 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán tại công ty sản xuất.
 • Hỗ trợ chuẩn bị và kiểm tra chứng từ thanh toán.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Kế toán.
 • 2 năm kinh nghiệm kế toán.
 • Lưu trữ, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu kế toán.
 • Theo dõi việc thanh toán.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TG VINA ARKS
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Kế toán.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
 • Kinh nghiệm kế toán kho, hồ sơ, hóa đơn.
 • Mô tả công ty Công ty hóa chất của Nhật.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Kế toán.
 • 2 năm kinh nghiệm kế toán.
 • Lưu trữ, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu kế toán.
 • Theo dõi việc thanh toán.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Kế toán.
 • 2 năm kinh nghiệm kế toán.
 • Lưu trữ, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu kế toán.
 • Theo dõi việc thanh toán.
 • Bình chánh, Hồ Chí Minh.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 2-3 năm kinh nghiệm kế toán.
 • Lưu trữ, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu kế toán.
 • Theo dõi việc thanh toán.
 • Loại công việc Hành chính - Nhân sự.
 • Nơi làm việc TP HCM.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Kế toán.
 • 2 năm kinh nghiệm kế toán.
 • Lưu trữ, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu kế toán.
 • Theo dõi việc thanh toán.
 • Bình chánh, Hồ Chí Minh.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Kế toán.
 • 2 năm kinh nghiệm kế toán.
 • Lưu trữ, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu kế toán.
 • Theo dõi việc thanh toán.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Kế toán.
 • 2 năm kinh nghiệm kế toán.
 • Lưu trữ, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu kế toán.
 • Theo dõi việc thanh toán.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Get new jobs for this search by email