Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 865 jobs
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
16.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả công ty Công ty kinh doanh của Nhật.
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Nội dung công việc - Hoạt động kinh doanh thăm viếng các cửa hàng, nhà thuốc,…
TG VINA ARKS
Đồng Nai +2 locations
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty hóa chất Nhật Bản.
 • Loại công việc Kế toán.
 • Nội dung công việc - Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với công ty.
TG VINA ARKS
Long An
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất Nhật Bản.
 • KCN Long Hậu, Long An.
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Nội dung công việc Hàn CO2, Hàn TIG.
TG VINA ARKS
Bình Dương
18.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Loại công việc Kế toán.
 • Nội dung công việc - Phối hợp và kiểm soát các hoạt động hàng ngày trong phòng Kế toán.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty chuyên sản xuất sản phẩm điện của Nhật Bản.
 • Loại công việc Điện - Điện tử - Điện lạnh.
 • Nội dung công việc - Thiết kế bản vẽ tủ điện.
TG VINA ARKS
Bình Dương
14.000.000 - VNĐ22.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử.
 • Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 • Loại công việc Quản lý chất lượng (QA/QC).
TG VINA ARKS
Bình Dương +1 location
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty của Nhật chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc - Theo dõi xuất nhập khẩu.
TG VINA ARKS
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực logistic, dịch vụ kho đông lạnh, kho ngoại quan.
 • Loại công việc Dịch vụ khách hàng.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty chuyên về thiết kế, thi công, cung ứng nội thất.
 • Nội dung công việc - Họa viên chuyên triển khai bản vẽ thi công nội thất.
TG VINA ARKS
Bình Dương
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty chuyên sản xuất của Nhật.
 • KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương.
 • Loại công việc Quản lý chất lượng (QA/QC).
 • Kịp thời phát hiện lỗi và khắc phục.