Create your CV - It only takes a few seconds

Tg Vina Arks jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

TG VINA ARKS
Bình Dương
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty chuyên sản xuất của Nhật.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc - Theo dõi xuất nhập khẩu.
 • Khai báo và chuẩn bị các chứng từ.

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

TG VINA ARKS
Bình Dương
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc - Theo dõi xuất nhập khẩu.
 • Khai báo và chuẩn bị các chứng từ.

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

TG VINA ARKS
Long An
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty Nhật chuyên về sản xuất may mặc.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc • Xử lý chứng từ.
 • Theo dõi lịch nhập, xuất hàng.

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc - Điều phối và giám sát hoạt động của chuỗi cung ứng.Hoàn tất các thủ…

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

TG VINA ARKS
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty hóa chất của Nhật.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc -Xuất nhập khẩu.
 • Quản lý hàng tồn kho.
 • Công việc bên thu mua.

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

TG VINA ARKS
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả công ty Công ty Nhật Bản sản xuất và cung cấp sản phẩm keo ghép gỗ.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc - Lập và theo dõi đơn hàng.

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả công ty Công ty thương mại Nhật Bản.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc - Xử lý chứng từ.
 • Giao dịch và liên hệ tới nhà cung cấp.

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

TG VINA ARKS
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty Nhật Bản gia công ép nhưa.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc - Chuẩn bị và lập bộ chứng từ xuất khẩu, nhập khẩu (hợp đồng,…

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả công ty Công ty vận tải và kho vận của Nhật Bản.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc • Liên hệ với khách hàng, đại lý vận chuyển trong và…

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất Nhật Bản.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc • Thực hiện và xử lý các công việc liên quan đến chứng từ hàng xuất,…
» Create your CV - It only takes a few seconds