Create your CV - It only takes a few seconds

Tg Vina Arks jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN new

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
  • Loại công việc Kế toán.
  • Nội dung công việc - Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email