Create your CV - It only takes a few seconds

Tg Vina Arks jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 499 jobs
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty chuyên sản xuất các loại cửa dùng trong văn phòng.
 • Nội dung công việc - Nhận bản vẽ từ khách hàng về bản vẽ KIẾN TRÚC, thiết kế cửa ra vào…
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty chuyên về thiết kế xây dựng của Nhật.
 • Nội dung công việc - Nhận bảng vẽ từ công ty mẹ bên Nhật.
 • Triển khai bảng vẽ bằng phần mềm Auto CAD.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ27.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty phát triển trò chơi điện tử trên máy chơi game của Nhật.
 • Loại công việc Ngành khác.
 • Nội dung công việc - Phát triển trò chơi.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất các sản phẩm bằng kim loại của Nhật.
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng sản phẩm.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
16.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả công ty Công ty kinh doanh của Nhật.
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Nội dung công việc - Hoạt động kinh doanh thăm viếng các cửa hàng, nhà thuốc,…
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty vận tải và kho vận của Nhật Bản.
 • Loại công việc Trợ lý - Thư kí.
 • Nội dung công việc - Giám sát và hỗ trợ tất cả các hoạt động của NVOCC.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ22.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty xây dựng của nhật bản.
 • Loại công việc Công nghệ thông tin - IT.
 • Nội dung công việc - Liên hệ với công ty IT.
 • Các công việc khác liên quan.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty chuyên về thiết kế xây dựng của Nhật.
 • Nội dung công việc - Nhận bảng vẽ từ công ty mẹ bên Nhật.
 • Triển khai bảng vẽ bằng phần mềm Auto CAD.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Loại công việc Quản lý điều hành.
 • Nội dung công việc - Quản lý bộ phận sản xuất của công ty.
 • Nơi làm việc TP HCM.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty thiết kế, phát triển phần mềm.
 • Loại công việc Công nghệ thông tin - IT.
 • Nội dung công việc - Thiết kế và phát triển phần mềm cho thiết bị…