Create your CV - It only takes a few seconds

Tg Vina Arks jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs
TG VINA ARKS
Long An
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất Nhật Bản.
 • KCN Long Hậu, Long An.
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Nội dung công việc Hàn CO2, Hàn TIG.
TG VINA ARKS
Long An
23.000.000 - VNĐ27.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • KCN Long Hậu, Long An.
 • Loại công việc Quản lý điều hành.
 • Nội dung công việc - Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tại…
TG VINA ARKS
Long An
23.000.000 - VNĐ27.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất Nhật Bản.
 • KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An.
 • Loại công việc Quản lý điều hành.
 • Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, giám sát các…
TG VINA ARKS
Long An
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất may mặc Nhật Bản.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc - Xử lý chứng từ khai báo hải quan.
 • Nơi làm việc Long An.
TG VINA ARKS
Long An
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty Nhật chuyên về sản xuất may mặc.
 • Loại công việc Biên phiên dịch.
 • Nội dung công việc - Hỗ trợ phiên dịch từ tiếng Nhật qua tiếng Việt và…
TG VINA ARKS
Long An
23.000.000 - VNĐ27.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Loại công việc Quản lý điều hành.
 • Nội dung công việc - Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tại nhà máy.
TG VINA ARKS
Long An
23.000.000 - VNĐ69.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Đức.
 • KCN Hải Sơn, Long An.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc - Thực hiện các công việc liên quan đến xuất…
TG VINA ARKS
Long An
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty Nhật chuyên về sản xuất may mặc.
 • Loại công việc Xuất nhập khẩu.
 • Nội dung công việc • Xử lý chứng từ.
 • Theo dõi lịch nhập, xuất hàng.
TG VINA ARKS
Long An
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất may mặc Nhật Bản.
 • Loại công việc Kho vận - Logistic.
 • Nội dung công việc - Theo dõi lịch nhập, xuất hàng.
 • Nơi làm việc Long An.
TG VINA ARKS
Long An
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty Nhật chuyên về sản xuất may mặc.
 • Loại công việc Biên phiên dịch.
 • Nội dung công việc - Hỗ trợ phiên dịch từ tiếng Nhật qua tiếng Việt và…