Tg Vina Arks jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hà Nội (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 14 jobs
TG VINA ARKS
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty của Nhật Bản.
 • Chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm chăm sóc mắt, da….
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Quản lý 15 Sales Rep.
TG VINA ARKS
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty du lịch.
 • Loại công việc Du lịch.
 • Nội dung công việc - Hỗ trợ kinh doanh.
 • Sắp xếp khách sạn, xe.
 • Sắp xếp hướng dẫn viên.
TG VINA ARKS
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty của Nhật Bản.
 • Chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm chăm sóc mắt, da….
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Quản lý 15 Sales Rep.
TG VINA ARKS
Hà Nội
13.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả công ty Công ty Nhật Bản sản xuất chế tạo điện tử.
 • Loại công việc Thu mua - Vật tư.
 • Nội dung công việc - Tiếp nhận các yêu cầu về cung cấp nguyên liệu,…
TG VINA ARKS
Hà Nội
13.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty xây dựng Nhật Bản.
 • Loại công việc Biên phiên dịch.
 • Nội dung công việc - Thông – biên dịch tài liệu.
 • Tiếng Nhật giao tiếp N2.
TG VINA ARKS
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty du lịch Nhật Bản.
 • Loại công việc Kế toán.
 • Nội dung công việc - Kiểm tra đối chiếu số liệu.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ.
TG VINA ARKS
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty du lịch Nhật Bản.
 • Loại công việc Kế toán.
 • Nội dung công việc - Kiểm tra đối chiếu số liệu.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ.
TG VINA ARKS
Hà Nội
6.500.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty du lịch Nhật Bản.
 • Loại công việc Du lịch.
 • Nội dung công việc - Hỗ trợ kinh doanh.
 • Sắp xếp khách sạn, xe.
 • Sắp xếp hướng dẫn viên.
TG VINA ARKS
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty Nhật Bản sản xuất chế tạo điện tử.
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Nội dung công việc - Quản lý, theo sát tiến độ sản xuất -…
TG VINA ARKS
Hà Nội
18.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty FMCG Nhật Bản.
 • Loại công việc Hành chính - Nhân sự.
 • Nội dung công việc - Lên giáo trình đào tạo kỹ năng tư vấn, kỹ năng bán hàng, kiến…