Create your CV - It only takes a few seconds

Tg Vina Arks jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 42 jobs
TG VINA ARKS
Bà Rịa - Vũng Tàu
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất và kinh doanh Nhật Bản.
 • Loại công việc Hành chính - Nhân sự.
 • Nội dung công việc - Tuyển dụng và đào tạo công nhân.
TG VINA ARKS
Bà Rịa - Vũng Tàu
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty Nhật Bản chuyên khai thác khoáng sản.
 • KCN Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu.
 • Loại công việc Quản lý điều hành.
 • Kỹ năng cần thiết - Nam/Nữ:
TG VINA ARKS
Bà Rịa - Vũng Tàu
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất và kinh doanh Nhật Bản.
 • Loại công việc Hành chính - Nhân sự.
 • Nội dung công việc - Quản lí công tác an toàn sức khỏe và môi trường…
TG VINA ARKS
Bà Rịa - Vũng Tàu
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất và kinh doanh nội thất.
 • Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu.
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
TG VINA ARKS
Bà Rịa - Vũng Tàu
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty chuyên khai thác khoáng sản.
 • Loại công việc Thu mua - Vật tư.
 • Thực hiện nghiệp vụ mua hàng.
 • + Kiểm tra hồ sơ liên quan:
TG VINA ARKS
Bà Rịa - Vũng Tàu
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty chuyên khai thác của Nhật.
 • Loại công việc Thu mua - Vật tư.
 • Thực hiện nghiệp vụ mua hàng.
 • + Kiểm tra hồ sơ liên quan:
TG VINA ARKS
Bà Rịa - Vũng Tàu
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty khai thác khoáng sản của Nhật.
 • Loại công việc Thu mua - Vật tư.
 • Thực hiện nghiệp vụ mua hàng.
 • + Kiểm tra hồ sơ liên quan:
TG VINA ARKS
Bà Rịa - Vũng Tàu
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất và kinh doanh Nhật Bản.
 • Loại công việc Kế toán.
 • Nội dung công việc - Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán.
TG VINA ARKS
Bà Rịa - Vũng Tàu
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất và kinh doanh nội thất.
 • Loại công việc Ngành khác.
 • Nội dung công việc - Thực hiện công tác quản lý kỹ thuật nhuộm.
TG VINA ARKS
Bà Rịa - Vũng Tàu
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất và kinh doanh Nhật Bản.
 • Loại công việc Hành chính - Nhân sự.
 • Nội dung công việc - Tính lương và bảo hiểm.