Create your CV - It only takes a few seconds

Tg Vina Arks jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một năm
  • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
  • Loại công việc Kế toán.
  • Nội dung công việc - Làm báo cáo tài chính cuối năm.
  • Chi tiết sẽ trao đổi khi đi phỏng vấn.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
11.000.000 - VNĐ27.000.000 VNĐ một tháng
  • Mô tả công ty Công ty chuyên về xây dựng của Nhật.
  • Quận 2, Hồ Chí Minh.
  • Loại công việc Biên phiên dịch.
  • Nội dung công việc - Đi cùng với sếp Nhật ra công trình…

We have removed 4 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds