Create your CV - It only takes a few seconds

Temporary Temporary Nhân Viên Hành Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

HR & Office Manager

Klook
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kiểm tra và đảm bảo các báo cáo chi phí của nhân viên phù hợp với chính sách.
  • Tổ chức sắp xếp các chuyến công tác cho nhân viên.
  • Quản lý Văn phòng và Nhân sự.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email