Create your CV - It only takes a few seconds

Temporary Nhân Viên Hành Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Tuyển kế toán kiêm admin

Nhà Tuyển Dụng Anh Quỳnh Phạm
Hà Nội
  • Các công việc Hành chínhNhân sự (nếu có):
  • Hướng dẫn nhân viên mới.
  • Chịu trách nhiệm quản lý vắng mặt, nghỉ phép, chấm công nhân viên thông qua hệ thống nhân…

Tuyển kế toán kiêm admin

Nhà Tuyển Dụng Anh Quỳnh Phạm
Hà Nội
  • Các công việc Hành chínhNhân sự (nếu có):
  • Hướng dẫn nhân viên mới.
  • Chịu trách nhiệm quản lý vắng mặt, nghỉ phép, chấm công nhân viên thông qua hệ thống nhân…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email