Create your CV - It only takes a few seconds

Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Cần Thơ
  • Được tham gia BHXH, BHYT, BH Thất Nghiệp…Có bảo hiểm tai nạn 24/24 với mức 30 triệu/ người.
  • Đảm bảo an ninh cho ngân hàng và khách hàng.
  • Đủ 1 năm làm việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds