Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 59 jobs
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Kiểm tra hàng hóa trên dây chuyền sản xuất.
 • Các công việc trong phòng thí nghiệm, cấy mẫu,...
 • 4 năm, 8 năm, 12 năm.
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult lady).
9.628.434 - VNĐ12.628.434 VNĐ một năm
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Nam/Nữ, tuổi từ 20- 35.
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Vận hành các thiết bị rót, kiểm soát chất lượng sản phẩm trong dây chuyền sản xuất.
 • 4 năm, 8 năm, 12 năm.
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Vận hành các thiết bị rót, kiểm soát chất lượng sản phẩm trong dây chuyền sản xuất.
 • 4 năm, 8 năm, 12 năm.
8.668.434 - VNĐ11.668.434 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Giao hàng cho đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ.
 • Quản lý sản phẩm tại các cửa hàng.
9.293.634 - VNĐ12.293.634 VNĐ một năm
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác…
9.517.934 - VNĐ12.517.934 VNĐ một năm
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác…
9.407.434 - VNĐ12.407.434 VNĐ một năm
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến tận nhà khách hàng.
 • Tuyển dụng, hướng dẫn các cộng tác viên bán hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
8.602.134 - VNĐ9.102.134 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Quản lý xuất nhập tồn các loại vật dụng, trang thiết bị và điều chuyển các nơi liên quan.
 • Nam Nữ, từ 22 - 28 tuổi.