Tai jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HƯNG THỊNH (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 26 jobs
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Kiểm tra năng lực và pháp lý của các đơn vị tham gia dự án.
 • Kiểm tra biện pháp thi công, bản vẽ triển khi thi công, vật…
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Tham mưu cho lãnh đạo các công tác liên quan đến kỹ thuật M&E;
 • Theo dõi và đảm bảo chất lượng tiến độ thi công M&E.
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Khảo sát, phân tích và đưa ra các phương án thiết kế và thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật và xây dựng dân dụng –…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng các tài liệu mô tả quy trình và mô hình kinh doanh của lĩnh vực ngành nghề phụ…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Là cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo các Phòng ban/ Đơn vị và Ban Tổng giám đốc;
 • Tăng lương định kỳ hàng năm.
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Tổng hợp các yêu cầu đào tạo của các Phòng ban/ đơn vị và lập kế hoạch đào tạo hàng năm trình cấp trên xem xét.
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Thực hiện các công tác liên quan đến quan hệ lao động và kiểm soát tính tuân thủ của người lao động đối với các quy định…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Phối hợp với các đơn vị trong Tập đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động/kế hoạch kinh doanh định kỳ (năm/ 6 tháng/ quý/ tháng…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Kiểm tra soát xét hồ sơ thiết kế hạ tầng kỹ thuật từ giai đoạn thiết kế cơ sở đến thiết kế bản vẽ thi công.
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Lập kế hoạch và tiến trình thực hiện các thủ tục pháp lý dự án cho dự án của Công ty.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.