Create your CV - It only takes a few seconds

Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
8.602.134 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Quản lý xuất nhập tồn các loại vật dụng, trang thiết bị và điều chuyển các nơi liên quan.
 • 4 năm, 8 năm,12 năm.
Thành phố Hồ Chí Minh
8.117.141 - VNĐ9.617.141 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Hồ Chí Minh Mức lương:
 • 8,117,141 - 9,617,141 MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Xuất hóa đơn bán hàng, phiếu đi đường, điều chuyển…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.420.141 - VNĐ11.420.141 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Hồ Chí Minh Mức lương:
 • 8,420,141 - 11,420,141 MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Giao hàng cho đại lý, siêu thị, cửa hàng bán…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.734.734 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Giới thiệu sản phẩm đến các chuyên gia khoa học, bác sĩ.
 • Tổ chức tham quan nhà máy.
 • Huấn luyện nhân viên mới.
Thành phố Hồ Chí Minh
8.336.934 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Quản lý tiền bạc, kho hàng trong Chi Nhánh, thực hiện quản lý thu chi.
 • Xuất hóa đơn chứng từ, lưu trữ hóa đơn.
Thành phố Hồ Chí Minh
9.839.934 VNĐ một năm
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác…
Thành phố Hồ Chí Minh
9.108.326 - VNĐ12.108.326 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Hồ Chí Minh Mức lương:
 • 9,108,326 - 12,108,326 MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Giới thiệu sản phẩm, tham gia hoạt động quảng bá sản…
Thành phố Hồ Chí Minh
9.260.141 - VNĐ12.260.141 VNĐ một năm
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Hồ Chí Minh Mức lương:
 • 9,260,141 - 12,260,141 MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Kế toán công nợ phải thu.
 • Kiểm tra, lưu chuyển và sắp xếp chứng từ kế toán.
 • Công việc admin ở cửa hàng như:
Thành phố Hồ Chí Minh
8.999.934 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Giao hàng cho đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ (sử dụng xe Công ty).
 • Tiền thưởng doanh số/mục tiêu: