Create your CV - It only takes a few seconds

Tai jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/24, BH sức khỏe AON, BH người thân);
 • Thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ Tín chấp – Thẻ tín dụng Khách hàng cá…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/24, BH sức khỏe AON, BH người thân);
 • Chế độ tập thể dục.
 • Tổ chức thực hiện công tác Truy dấu & Xử lý nợ Tín chấp –…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/24, BH sức khỏe AON, BH người thân);
 • Tổ chức thực hiện công tác Truy dấu thông tin khách hàng & Xử lý nợ Tín chấp…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/7, BH sức khỏe AON, BH người thân);
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ Tín chấp – Thẻ tín dụng Khách…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/7, BH sức khỏe AON, BH người thân);
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ KHDN trên địa bàn, bao gồm…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/24, BH sức khỏe AON, BH người thân);
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ Tín chấp – Thẻ tín dụng KHCN…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/24, BH sức khỏe AON, BH người thân);
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ Tín chấp – Thẻ tín dụng Khách…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/24, BH sức khỏe AON, BH người thân);
 • Chế độ tập thể dục.
 • Tổ chức thực hiện công tác Truy dấu & Xử lý nợ Tín chấp –…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/7, BH sức khỏe AON, BH người thân);
 • Thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ của các KHCN đang có nợ quá hạn thanh…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/7, BH sức khỏe AON, BH người thân);
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ Tín chấp – Thẻ tín dụng Khách…
» Create your CV - It only takes a few seconds