Create your CV - It only takes a few seconds

Tai jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • 1 Giáo Viên Âm Nhạc Trung Học - Full-time.
 • 1 Giáo Viên Âm Nhạc Tiểu Học - Part-time.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Đảm bảo công tác bảo vệ, giữ gìn, bảo quản tài sản, an ninh, trật tự tại nơi làm việc theo qui định.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Bảo hiểm sức khỏe và Bảo hiểm tai nạn đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, theo quy định và chính sách của Công ty.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Giáo dục, giảng dạy theo chương trình Bộ Giáo Dục và kế hoạch dạy học của nhà trường.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Giáo dục và Giảng dạy theo chương trình Bộ giáo dục và kế hoạch dạy học của nhà trường.
 • Quan tâm, chăm sóc cho học sinh.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý chuyên môn theo đúng quy định của Ngành Giáo dục và Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý đội ngũ giáo viên theo…
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Đảm bảo thực hiện đúng nội qui hồ bơi và qui trình, nguyên tắc cứu hộ;
 • Không để bất cứ trường hợp đáng tiếc nào xảy ra.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Xử lý kịp thời các tình huống liên quan tới sức khỏe của học sinh tại cơ sở theo đúng quy trình và chức năng chuyên môn…
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Đảm bảo việc thu chi hằng ngày tại cơ sở chính xác, tuân thủ quy trình quản lý tài chính của phòng kế toán và quy định…
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì tại cơ sở nhà trường theo đúng yêu cầu và tiến độ thời gian cho phép.