Create your CV - It only takes a few seconds

Tai jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 111 jobs
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
 • Kiểm tra, đánh giá các công tác xây dựng hoàn thành tại…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Trực tại khu vực Lễ tân;
 • Tiếp nhận và trả lời điện thoại, giải đáp thắc mắc của khách hàng;
 • Tăng lương định kỳ hàng năm.
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Kiểm tra, vệ sinh và bảo trì xe theo định kỳ.
 • Lái xe an toàn và nghiêm túc trong giờ làm việc theo phân công.
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Tham mưu, xây dựng chính sách thu nhập, hệ thống thang lương, cơ chế xác định lương, thưởng và các khoản phúc lợi, đãi…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Là cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo các Phòng ban/ Đơn vị và Ban Tổng giám đốc;
 • Tăng lương định kỳ hàng năm.
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Tiếp nhận thông tin về tiến độ hoàn thiện dự án.
 • Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật kiểm tra và nhận bàn giao căn hộ.
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Tham mưu cho Giám đốc đầu tư hoạch định các chương trình, dự án đầu tư đúng quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phù…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược Marketing trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
 • Lương và các khoản phúc lợi:
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Hỗ trợ và xử lý sự cố cho người dùng tại văn phòng, các sàn giao dịch và dự án của công ty:
 • Tăng lương định kỳ hàng năm.
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Viết kế hoạch kiểm thử, các trường hợp cần kiểm thử, kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu hệ thống.
 • Từ 25 tuổi trở lên.