Tai jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 111 jobs
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Viết kế hoạch kiểm thử, các trường hợp cần kiểm thử, kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu hệ thống.
 • Từ 25 tuổi trở lên.
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Xây dựng và quản lý việc phát triển AI và các sản phẩm, công cụ AI.
 • Hỗ trợ chuyên viên phát triển, chuyển việc thiết kế,…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Phát triển backend và front-end của ứng dụng hiện tại (SaaS).
 • Tập trung vào định tuyến dữ liệu trong ứng dụng.
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Giao dịch tín dụng với ngân hàng, công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính khác (chuẩn bị phương án vay, rà soát các…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Kiểm tra soát xét hồ sơ thiết kế hạ tầng kỹ thuật từ giai đoạn thiết kế cơ sở đến thiết kế bản vẽ thi công.
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Hiểu yêu cầu được đặt ra để tham gia tư vấn, xây dựng, kiểm thử cho phần mềm:
 • Lương và các khoản phúc lợi:
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Thực hiện các công tác liên quan đến quan hệ lao động và kiểm soát tính tuân thủ của người lao động đối với các quy định…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing, Social Media và chịu trách nhiệm về nội dung…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Chịu trách nhiệm hỗ trợ và vận hành tốt các hệ thống ứng dụng:
 • + Nắm bắt các quy trình nghiệp vụ và các chức năng…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Báo cáo khai trình lao động, báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ, báo cáo tai nạn lao động, ….