Tai jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Cơ Điện Lạnh Đại Việt (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 18 jobs
Cơ Điện Lạnh Đại Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN và BH Tai nạn 24/24.
 • Trực tiếp theo dõi, quản lý lớp học (lớp học trong và ngoài công ty).
 • Biên soạn bài giảng các kỹ năng cơ bản, phục vụ đào…
Cơ Điện Lạnh Đại Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN và BH Tai nạn 24/24.
 • Các công việc liên quan đến hỗ trợ NPP/Đại lý.
 • Lên maquette biển bảng tiến hành thi công cho các NPP/ĐL.
Cơ Điện Lạnh Đại Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN và BH Tai nạn 24/24.
 • Tổng hợp đánh giá nhân viên hàng tháng/quý.
 • Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.
Cơ Điện Lạnh Đại Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • BHXH, BHYT, BHTN và BH Tai nạn 24/24.
 • Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc bán hàng khu vực về kế hoạch phát triển kinh doanh và quản lý bán hàng tại khu vực mình phụ…
Cơ Điện Lạnh Đại Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN và BH Tai nạn 24/24.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Dựng phim tài liệu, các chương trình phóng sự, ký sự, TVC cho công ty, quay phóng sự, tiểu phẩm,…
Cơ Điện Lạnh Đại Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN và BH Tai nạn 24/24.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Lập kế hoạch thu mua, tìm kiếm nhà cung cấp, nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, đàm…
Cơ Điện Lạnh Đại Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN và BH Tai nạn 24/24.
 • Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng năm, quý, tháng theo yêu cầu của công ty và các phòng/ban/đơn vị.
Cơ Điện Lạnh Đại Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • BHXH, BHYT, BHTN và BH Tai nạn 24/24.
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm việc (xây dựng, đề xuất, triển khai…
Cơ Điện Lạnh Đại Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN và BH Tai nạn 24/24.
 • Lên kế hoạch PR, ý tưởng cho hệ thống thông tin của công ty.
 • Viết bài PR cho sản phẩm, dịch vụ, nhằm quảng bá hình ảnh và…
Cơ Điện Lạnh Đại Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN và BH Tai nạn 24/24.
 • Kiểm tra, hạch toán nghiệp vụ phát sinh của các BP liên quan.
 • Làm báo cáo cho cấp trên kho được yêu cầu.