Create your CV - It only takes a few seconds

Tai jobs in Nha Trang

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs
SX-TM FORCE SPORTS TECH
Nha Trang
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định, hưởng thêm BH tai nạn 24/24.
 • Thực hiện việc nhập xuất hàng cho các bộ phận có liên quan.
 • Không yêu cầu trình độ.
SX-TM FORCE SPORTS TECH
Nha Trang
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định, hưởng thêm BH tai nạn 24/24.
 • Luôn sẵn sàng để ứng phó với các vấn đề về sức khỏe, tai nạn lao động của công nhân…
SX-TM FORCE SPORTS TECH
Nha Trang
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định, hưởng thêm BH tai nạn 24/24.
 • Thí nghiệm hàng mẫu và hàng sản xuất.
 • Đo và kiểm tra kích thước hàng mẫu.
SX-TM FORCE SPORTS TECH
Nha Trang
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định, hưởng thêm BH tai nạn 24/24.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất ở hiện trường.
 • Quản lý nguyên vật liệu.
SX-TM FORCE SPORTS TECH
Nha Trang
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định, hưởng thêm BH tai nạn 24/24.
 • Bảo trì điện - Máy may.
 • Công nhân viên từ 5,500,000 đồng đến 8,000,000 đồng.
SX-TM FORCE SPORTS TECH
Nha Trang
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định, hưởng thêm BH tai nạn 24/24.
 • Thiết kế các mẫu sản phẩm banh theo yêu cầu của khách hàng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Nha Trang
7.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm sức khỏe AON;
 • Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;
 • Câu lạc bộ thể thao:
- DOANH NGHIỆP
Nha Trang
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Do nhu cầu hoạt động phát triển và mở rộng kinh doanh.
 • Hiện tại công ty chúng tôi đang cần tuyển vị trí như sau:
 • Nộp hồ sơ qua mail:
SECOIN
Nha Trang
Easily apply
 • Được đóng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Kiểm soát chất lượng NVL đầu vào.
 • Kiểm soát quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản…
SECOIN
Nha Trang
Easily apply
 • Được đóng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thống kê, kiểm tra chứng từ, sổ sách nội bộ, hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế…
Overall, how relevant are these jobs?