Tai jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn;
 • Công tác văn thư lưu trữ Đảng ủy Tổng công ty :
 • Tiếp nhận, xử lý văn bản đi;
 • Các nhiệm vụ khác (nếu có):
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn;
 • Tổng hợp, tham gia xây dựng kế hoạch, lập báo cáo hàng tháng, quý, năm về công tác quản trị tài sản,…
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn;
 • Phân tích, lập kế hoạch tài chính và SXKD của Công ty Mẹ, tổ hợp Tổng Công ty;
 • Yêu cầu về năng lực:
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn;
 • 01 Chuyên viên Kế toán tổng hợp (Phía Bắc).
 • Tên vị trí tuyển dụng, số lượng và địa điểm làm việc.
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn;
 • Thực hiện các nhiệm vụ về công tác phục vụ, lễ tân, tạp vụ Văn phòng và theo sự phân công của Lãnh đạo…
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn.
 • Tham gia kiến nghị việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
 • Rà soát văn bản quản lý nội bộ:
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn;
 • Rà soát các hợp đồng, tài liệu giao dịch của Tổng công ty.
 • Kiểm tra rà soát văn bản trong Tổng công ty.
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn;
 • Tham gia hoặc thực hiện các đề tài NCKH, triển khai ứng dụng TBKT về các lĩnh vực:
 • Yêu cầu về năng lực:
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn;
 • Trong thời gian đi công tác, nếu có xảy ra tai nạn hoặc hư hỏng nặng trên đường phải có trách nhiệm quản…
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
Easily apply
 • Được mua bảo hiểm toàn diện, bảo hiểm tai nạn;
 • Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán, chế độ quản lý và nghị quyết, quyết…