Tai jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs
  • Nghỉ mát & nghỉ phép hàng năm, Khám sức khỏe định kỳ, BHXH theo Luật & Bảo hiểm tai nạn 24/24.
  • Hướng dẫn & nhắc nhở khách hàng thực hiện đầy đủ nội quy của bể…
  • Nghỉ mát & nghỉ phép hàng năm, Khám sức khỏe định kỳ, BHXH theo Luật & Bảo hiểm tai nạn 24/24.
  • Thực hiện quy trình phục vụ trong nhà hàng theo đúng quy chuẩn…
  • Nghỉ mát & nghỉ phép hàng năm, Khám sức khỏe định kỳ, BHXH theo Luật & Bảo hiểm tai nạn 24/24.
  • Thực hiện quy trình phục vụ trong nhà hàng theo đúng quy chuẩn…
  • Nghỉ mát & nghỉ phép hàng năm, Khám sức khỏe định kỳ, BHXH theo Luật & Bảo hiểm tai nạn 24/24.
  • Thực hiện quy trình phục vụ trong nhà hàng theo đúng quy chuẩn…
  • Nghỉ mát & nghỉ phép hàng năm, Khám sức khỏe định kỳ, BHXH theo Luật & Bảo hiểm tai nạn 24/24.
  • Thực hiện quy trình phục vụ trong nhà hàng theo đúng quy chuẩn…
» Create your CV - It only takes a few seconds