Create your CV - It only takes a few seconds

Tai jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Quản Lý Vùng - Area Manager (AM)

20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Bảo hiểm tai nạn 24/7.
  • GHN - *Công ty giao nhận đầu tiên tại Việt Nam được thành lập với sứ mệnh phục vụ nhu cầu vận chuyển chuyên nghiệp của các đối tác…

Đồng Nai - Chuyên viên Xử lý nợ địa bàn

VPBank AMC - Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàn...
Biên Hòa
9.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/7, BH sức khỏe AON, BH người thân);
  • Tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ Tín chấp Khách hàng cá nhân…

Chuyên viên Thu hồi nợ Pháp lý Tín chấp - Đồng Nai

Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh V...
Biên Hòa
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/7, BH sức khỏe AON, BH người thân);
  • Tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ Tín chấp Khách hàng cá nhân.
» Create your CV - It only takes a few seconds