Tổng Sơn Hà Song Vũ jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2 jobs
Tổng Sơn - Song
Thanh Hóa
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham gia xây dựng các chế độ, chính sách trong công ty, công tác tổ chức, quản lý nhân sự.
  • Chấm công, tính lương cho CBNV.
  • Phụ trách công tác BHXH, phúc lợi.
Tổng Sơn - Song
Thanh Hóa
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực Quản trị Nhân sự (lộ trình thăng tiến, lộ trình đào tạo, chế độ đãi ngộ, hệ thống đánh giá, luật lao…
» Create your CV - It only takes a few seconds