Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam Ctcp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs
TỔNG CÔNG TY VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Tổng công ty và Nhà Nước.
 • Có kinh nghiệm từ 5 đến 8 năm công tác trong lĩnh vực hành chính tổng hợp, quản trị…
CHỨNG KHOÁN FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • vấn tài chính, vấn đầu , kế toán...
 • Chuyên viên vấn đầu tư.
 • THỰC TẬP SINH VẤN ĐẦU TƯ:
 • Hỗ trợ chuyên viên trong việc tiếp xúc, thu thập, phân tích…
HANOTOURS
Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu Hà Nội (HANOTOURS) là một là loanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Lữ hành Việt Nam.
 • Tên, trụ sở công ty.
HANOTOURS
Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu Hà Nội (HANOTOURS) là một là loanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Lữ hành Việt Nam.
 • Tên, trụ sở công ty.
HANOTOURS
Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu Hà Nội (HANOTOURS) là một là doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Lữ hành Việt Nam.
 • Tên, trụ sở công ty.
TỔNG CÔNG TY VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các chủ trì bộ môn và các vấn nước ngoài trong việc cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ trong quá trình triển khai hồ sơ thiết kế và thi công…
HANOTOURS
Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu Hà Nội (HANOTOURS) là một là loanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Lữ hành Việt Nam.
 • Tên, trụ sở công ty:
HANOTOURS
Hà Nội
 • Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu Hà Nội (HANOTOURS) là một là loanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Lữ hành Việt Nam.
 • Tên, trụ sở công ty.
TỔNG CÔNG TY VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP
Hà Nội
 • Tổng công ty vấn xây dựng Việt Nam – CTCP.
 • Tổng công ty vấn Xây dựng Việt NamCTCP (VNCC) là đơn vị vấn thiết kế trực thuộc Bộ Xây dựng.
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN PVOIL
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng công ty Dầu Việt NamCTCP (PVOIL);
 • TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN PVOIL đang cần tuyển nhân sự.
 • Xây dựng báo cáo thường niên CTCP;