Create your CV - It only takes a few seconds

Tết jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 66 jobs

Nhân Viên Thư Ký Văn Phòng

CÔNG TY TNHH TG FOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Làm cầu nối giữa khách hàng và Giám đốc.
 • Sắp xếp, nhắc nhỡ lịch họp của Sếp và của các anh chị ở các phòng ban.

Nhân Viên Thư Ký Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG YẾN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Duyệt thêm phép tết cho nhân viên làm việc trước tết.
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Làm cầu nối giữa khách hàng và Giám đốc.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân Viên Thư Ký Văn Phòng

CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Duyệt thêm phép tết cho nhân viên làm việc trước tết.
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Làm cầu nối giữa khách hàng và Giám đốc.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân Viên Thư Ký Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Làm cầu nối giữa khách hàng và Giám đốc.
 • Sắp xếp lịch họp cho một số phòng ban được giao trách nhiệm.

Nhân Viên Thư Ký Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN QH PHARMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Làm cầu nối giữa khách hàng và Giám đốc.
 • Sắp xếp lịch họp cho một số phòng ban được giao trách nhiệm.

Nhân Viên Thư Ký Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Làm cầu nối giữa khách hàng và Giám đốc.
 • Sắp xếp lịch họp cho một số phòng ban được giao trách nhiệm.

Nhân viên thư ký văn phòng

CÔNG TY TNHH TÂN VĨNH GIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Làm cầu nối giữa khách hàng và Giám đốc.
 • Sắp xếp, nhắc nhỡ lịch họp của Sếp và của các anh chị ở các phòng ban.

Nhân viên thư ký văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Làm cầu nối giữakhách hàng và Giám đốc.
 • Sắp xếp, nhắc nhỡlịch họp của Sếp và của các anh chị ở các phòng ban.

Nhân Viên Thư Ký Văn Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRÍ VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghĩ Lễ, Tết theo quy định.
 • Chuẩn bị sắp xếp các cuộc họp tại công ty.
 • Hỗ trợ nộp hồ sơ, thực hiện các thủ tục hành chính tại VP.
 • Quản lý hồ sơ, giấy tờ.

Nhân Viên Thư ký văn phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TD LÂM PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Chuyển giao thông tin giữa các phòng ban.
 • Cập nhật lịch làm việc mỗi ngày.
 • Thực hiên các công tác trong văn phòng.