Create your CV - It only takes a few seconds

Tết jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên kho

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BÁCH VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
  • Kiểm tra chất lượngnhãn mác trước khi giao khách hàng.
  • Hỗ trợ bộ phận kháchhàng ( nếu cần).
  • Cập nhật sốliệu của kho.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.