Create your CV - It only takes a few seconds

Tết jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân viên QA/QC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
  • Kiểm soát, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu ra, đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời khi nguyên vật liệu không…

Nhân viên theo dõi đơn hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
  • Thực hiện công việc của bộ phận theo dõi đơn hàng.
  • Thông báo các bộ phận liên quan những thay đổi của đơn hàng.

Nhân viên kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
  • Cung cấp các giải pháp hoàn thiện và thích hợp cho từng khách hàng nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email