Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6,440 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập dữ liệu của khách hàng vào hệ thống của công ty.
 • Thu nhập từ khoảng 5.000.000 đến 6.500.000.
 • Phép năm trong thời gian thử việc.
 • Du lịch công ty hằng năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN QH PHARMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Là trung gian giữa khách hàng với các bộ phận khác.
 • Thống kê lượng đơn hàng hằng ngày, tháng và năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Là trung gian giữakhách hàng với các bộ phận khác.
 • Thống kê lượng đơnhàng hằng ngày, tháng và năm.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
DIGI-TEXX VIETNAM .
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 VNĐ một tháng
 • Quét các tài liệu liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.
 • Nhập dữ liệu vào hệ thống.
 • Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ theo quy trình.
 • Phép năm trong thời gian thử việc.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NHÂN SINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Tiếp nhận đơn hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn hàng.
 • Tính toán chi phí cho hàng hóa va dịch vụ liên quan…
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOPHA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thưởng và nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật.
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng về đơn hàng, số lượng hàng hóa, giá…
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TÂN Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Nhân viên xử lý đơn hàng.
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng về đơn hàng, số lượng hàng hóa, giá thành sản phẩm.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BÁCH PHARMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Nhân viên xử lý đơn hàng.
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng về đơn hàng, số lượng hàng hóa, giá thành sản phẩm.
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Nhập xuất đơn hàng các đơn hàng trên hệ thống.
 • Là trung gian giữa khách hàng với các bộ phận khác.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN THEPHACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
 • Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận CSKH.
 • Xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng theo quy trình.
 • Thực hiện báo cáo liên quan.