Create your CV - It only takes a few seconds

Tập Đoàn Hưng Thịnh Nhân Viên Kho jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 309 jobs

Chuyên Viên Digital Marketing

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Digital Marketing trong ngành Quảng cáo / Khuyến mãi …

Chuyên Viên Đầu Tư Dự Án – SL: 02 Người

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát kết quả đầu tư.
 • Thực hiện các Báo cáo đầu tư dự án (báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi…)/Thuyết minh dự án.
 • Lương và các khoản phúc lợi:

Kỹ Sư Cơ Điện (SL: 03)

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trong ngành Điện / Điện tử được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 3 bởi TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH.

Chuyên Viên Đầu Tư Dự Án – SL: 03

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 03 trong ngành Tài chính / Đầu tư được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 3 bởi TẬP ĐOÀN HƯNG…

Nhân Viên Hỗ Trợ (Phòng Kế Toán)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ kiểm tra, nhập liệu chứng từ theo sự hướng dẫn chuyên viên kế toán nhằm đảm bảo nhập liệu chứng từ đúng quy định.
 • Nam/Nữ, tuổi từ 20 - 35.

Trưởng Bộ Phận Kiến Trúc Hạ Tầng new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc nộp trực tiếp tại công ty.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Luật Sư (Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng)

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Luật Sư (Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng) trong ngành Pháp lý /…

Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm – SL: 03

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 03 trong ngành CNTT - Phần mềm được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 3 bởi TẬP ĐOÀN HƯNG…

Chuyên Viên Pháp Chế

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 02 trong ngành Pháp lý / Luật được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 3 bởi TẬP ĐOÀN HƯNG…

Thư Ký Đầu Tư Ban Tổng Giám Đốc

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Bạn đang xem tin Việc làm Thư Ký Đầu Tư Ban Tổng Giám Đốc trong ngành Thư ký / Hành chánh,…

Chuyên Viên UI/UX - SL: 01

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 01 trong ngành CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh ,…

Chuyên Viên Quản Lý Cây Xanh (Làm Việc Tại Thành Phố Quy Nhơ...

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quản lý nhân viên chăm sóc cây thuộc Tập đoàn.
 • Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh.

Thư Ký Ban Tổng Giám Đốc

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Thư Ký Ban Tổng Giám Đốc trong ngành Thư ký / Hành chánh, Bất…

Kỹ Sư M&E (Làm Việc Tại Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 06 trong ngành Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử được tuyển dụng tại…

Chuyên Viên Kế Hoạch

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Kế Hoạch trong ngành Tài chính / Đầu tư được tuyển…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email