Tôn Đông Á jobs in Long An

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 7 jobs
TÔN ĐÔNG Á-LONG AN
Long An
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện công tác tuyển dụng.
 • Tổ chức thực hiện đào tạo, theo dõi quá trình đào tạo.
 • Thực hiện lưu trữ, theo dõi, làm mới các hồ sơ PCCC, An toàn lao động, hồ…
TÔN ĐÔNG Á-LONG AN
Long An
 • Xây dựng kế hoạch, mục tiêu hàng năm tại phòng Quản Lý Kho dựa trên kế hoạch tổng thể của Công ty.
 • Kiểm tra và ký các giấy tờ liên quan đến nghiệp vụ của phòng.
TÔN ĐÔNG Á-LONG AN
Long An
 • Ứng viên có kinh nghiệm làm việc công ty tôn, thép.
 • Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc.
 • Giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng, báo cáo công tác…
TÔN ĐÔNG Á-LONG AN
Long An
 • Ưu tiên ứng viên đã làm việc ở nhà máy tôn, thép.
 • Giám sát quá trình sản xuất.
 • Phân công công việc cho nhân viên sản xuất.
 • Chấp nhận làm việc theo ca.
TÔN ĐÔNG Á-LONG AN
Long An
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi thực hiện công việc nhập kho, xuất kho.
 • Thực hiện việc xuất nguyên, phụ liệu cho xưởng sản xuất.
 • Kiểm tra, lưu kho và bảo quản.
 • Khả năng ứng xử tốt.
TÔN ĐÔNG Á-LONG AN
Long An
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • SẮP XẾP THÀNH PHẨM, THỨ PHẨM SẢN XUẤT THEO PHÂN LOẠI CỦA QC.
 • ĐÓNG DÂY ĐAI THÀNH PHẨM THEO QUY ĐỊNH.
 • THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÁC THEO SỰ PHÂN CÔNG CẤP QUẢN LÝ.
TÔN ĐÔNG Á-LONG AN
Long An
 • Thực hiện thủ tục bán hàng theo yêu cầu.
 • Lập hóa đơn bán hàng.
 • Kiểm tra các khoản công nợ phải thu phát sinh trong kỳ.
 • Kiểm tra bảng kê bán ra.
» Create your CV - It only takes a few seconds