Create your CV - It only takes a few seconds

Tài chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 943 jobs

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

HD Bank
Đồng Nai
 • Tài chính, Ngân hàng, Hành chính - Thư ký, Nhân sự hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.

Nhân Viên Thu Mua Nội Địa

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Đồng Nai
 • 2/ Nhiệm vụ chính/ Main Duties :
 • Tham mưu với Trưởng Phòng Thu Mua về việc lựa chọn Nhà cung cấp/ Nguyên Vật Liệu/ Xây dựng, góp ý để thanh toán/Tiết kiệm…

Hành chính nhân sự tổng hợp

Đầu Tư Vitasco
Đồng Nai
 • Thực hiện công việc hành chính văn phòng.
 • Cập nhật quy trình, chính sách, hệ thống form mẫu của Công ty;
 • Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động …

Finance Manager | Trưởng Phòng Tài Chính

HRchannels.com
Đồng Nai
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for a Finance Manager in Dong Nai:
 • In charge of all financial and corporate activities of…

GIAO DỊCH VIÊN

HD Bank
Đồng Nai
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán ...hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Vĩnh An (Huyện Vĩnh Cửu), TT.

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH City Focus Lighting
Đồng Nai
 • Theo dõi, cập nhật danh mục nhà cung ứng chính thức theo quy định của công ty.
 • Tìm nhà cung cấp mới.
 • Đánh giá nhà cung cấp theo tiêu chuẩn của công ty (năng lực…

Nhân Viên Thu Mua

CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
Đồng Nai
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Tìm kiếm và phát triển ncc.
 • Phụ trách công việc mua hàng để đáp ứng tiến độ sản xuất.

TRỢ LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HD Bank
Đồng Nai
 • Khối ngành Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán,...).
 • Sản phẩm huy động, cho vay, dịch vụ tài khoản.
 • Kiến thức & kinh nghiệm làm việc:

Đồng Nai - Nhân Viên Thẩm Định Địa Bàn

Đồng Nai
 • Ưu tiên ứng viên có am hiểu về lĩnh vực tài chính tiêu dùng.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của khách hàng.
 • Làm việc ngoài thị trường.

Thủ Kho Nguyên Vật Liệu

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Đồng Nai
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Cập nhật số liệu nhập, xuất, tồn kho.
 • Quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị của kho, tuân thủ quy về…