Create your CV - It only takes a few seconds

Tài chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,053 jobs

Junior Administrative Officer/contracts and Procurement “Esp...

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Junior Administrative Officer/contracts and…

Analyst

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • # Bạn đang xem tin việc làm Analyst trong ngành Phi chính phủ/Phi lợi nhuận, Ngân hàng, Tài chính/Đầu tư được tuyển dụng tại Hà Nội bởi .
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Phụ Trách Hành Chính - Nhân Sự

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • 3.Quản lý và theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ, tủ sách của doanh nghiệp.

Merchandiser Staff (Short term: 8 months)

Nhà Tuyển Dụng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Communication with customer to/in order to sign contract/consult our services or…

Giảng Viên Công Nghệ Tài Chính (Fintech)

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Giảng Viên Công Nghệ Tài Chính (Fintech) trong ngành Giáo dục/Đào tạo, IT - Phần mềm, Tài chính/Đầu tư được tuyển dụng tại Hà Nội…

Contract and Procurement Officer

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • REPORTS TO:Contract Director, Contract Manager.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Chuyên Trách Hành Chính - Nhân Sự

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • 3.Quản lý và theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ, tủ sách của doanh nghiệp.

Assistant to GM (Production) - Apparel - Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • You will lead the production activities with objectives in meeting customer's…

Front Office Manager

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • To be responsible for maintaining the standards of guest service offered by the…

Import Staff (12 Months contract)

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Ensure all jobs are done in accordance with requirement of laws: