Create your CV - It only takes a few seconds

Tài chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 324 jobs

Chuyên viên Đầu tư - Phòng Đầu tư - Khối Quản trị tài chính

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện đánh giá và lập các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, triển vọng trong tương lai, biến động tài sản bảo…

Giao dịch viên

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +4 locations
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan;
 • Sử dụng thành thạo Word, Excel;

CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG – KHỐ...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Toán kinh tế, Thống kê ….
 • Am hiểu các quy định, thông lệ, quy trình, chính sách và thông lệ trong lĩnh vực…

Chuyên viên Hành chính

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng...
 • Điện nước, điện thoại, internet, văn phòng phẩm, bưu chính, xăng dầu phương tiện,….
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.

Chuyên viên Bộ phận Quản trị vốn – Phòng Quản lý vốn – Khối...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học/trên Đại học hệ chính quy các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng từ loại Khá trở lên.
 • Thành thạo kĩ năng tin học văn phòng;

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm đ...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng.
 • Tính liêm khiết/ trung thực.

Chuyên viên Thẩm định Tài sản - Trung tâm Thẩm định Tài sản...

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Thẩm định/Tái thẩm định tài sản bảo đảm (bất động sản, động sản, giấy tờ có giá…) và các công việc liên quan đến thẩm định tài sản theo đúng quy định, đúng tiến…

Chuyên viên kinh doanh ngoại hối - Khối Nguồn vốn và Thị trư...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kinh tế, tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
 • Am hiểu hoạt động của hệ thống ngân hàng, thị trường tài chính;
 • Hà Nội - KNVTTTC – Họ và tên.

Giao dịch viên - Khối Vận hành

Ngân Hàng Quốc Dân
Hải Phòng +1 location
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan;
 • Sử dụng thành thạo Word, Excel;

CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG – KHỐI QUẢN TRỊ...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Kinh tế, Toán kinh tế, Kinh tế lượng, Xác suất thống kê;